Deskundige inzet en samenwerking

In het huidige cybersecuritylandschap is het cruciaal om een flexibele beveiligingsregie te hebben die vaak verder gaat dan alleen het hebben van een CISO. Cybersecurity en een adequaat cybersecuritybeleid hangen af van diverse factoren, zoals de omvang van jouw  organisatie, jouw processen en hoe grondig uw data beschermd moet worden tegen verlies. De continuïteit van jouw bedrijf speelt hierbij ook een grote rol. Echter, het in dienst hebben van een eigen CISO, security engineers, Linux security engineers en/of netwerk security engineers kan een behoorlijke uitdaging zijn. Daarom biedt Neo Security niet alleen CISO as a Service, maar ook flexibele oplossingen voor de inzet van gespecialiseerde security engineers in jouw organisatie.

CISO as a Service & Security Engineering

  • Inzicht: De snelle ontwikkelingen in cybersecurity vragen om deskundige inzet. Onze CISO's en security engineers werken samen in een uitgebreid netwerk van experts, gericht op het versterken van uw cybersecurity.
  • Ervaren: Ons team bestaat uit ervaren CISO's en security engineers met operationele, tactische en strategische kennis, klaar om jouw informatiebeveiligingsvraagstukken aan te pakken.
  • Risico Assessment: Elk besluit brengt risico’s met zich mee. Onze grondige risicoanalyses bieden inzicht in potentiële gevaren en helpen strategische besluiten te nemen.
  • Ketenafhankelijkheid: Het gebruik van externe applicaties en diensten vereist een gedegen inzicht in de mogelijke risico's. Wij helpen deze risico’s en afhankelijkheden in kaart te brengen.
  • Flexibiliteit en Beschikbaarheid: Wij bieden ondersteuning op maat, afgestemd op jouw wensen en eisen, met flexibele inzetbaarheid van onze experts op basis van vooraf vastgelegde afspraken.

Security Engineers:
Onze security engineers zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van robuuste verdedigingsmechanismen gericht op het beschermen van jouw digitale eigendommen tegen de laatste cyberdreigingen.

Linux Security Engineers:
Onze Linux security engineers zijn experts in het creëren van veilige en betrouwbare Linux-omgevingen waarbij ze al hun kennis en best practices inzetten om aan de hoogste beveiligingsnormen te voldoen.

Netwerk Security Engineers:
Onze netwerk security engineers zorgen voor de opbouw en het beheer van veilige netwerkinfrastructuren, essentieel voor de bescherming van jouw bedrijfsnetwerk tegen externe bedreigingen.

Met Neo Security haalt u niet alleen een ervaren CISO in huis, maar zo nodig ook een team van gespecialiseerde security professionals, klaar om een integrale rol te spelen in het versterken van de cybersecurity van jouw organisatie.