Beveiligen van digitale werkomgevingen

Bij het beveiligen van jouw digitale werkomgevingen tegen potentiële gevaren, streven we ernaar om een balans te vinden tussen robuuste technologie en gebruiksvriendelijkheid voor jouw medewerkers. Dit stelt hen in staat om overal en altijd veilig te kunnen werken, of ze nu toegang hebben tot jouw datacenter of cloudservices gebruiken. We erkennen dat niet alle cybersecurityproblemen met technologie kunnen worden opgelost; mensen vormen vaak een zwakke schakel waar cybercriminelen maar al te graag misbruik van maken. Het verhogen van security awareness is daarom geen eenmalige exercitie, maar een voortdurend proces dat een essentieel onderdeel is voor de bescherming van zowel individuen als de organisatie.

Menselijke gewoontes

Bij de eerste uitvoering van een taak is de concentratie doorgaans hoog, maar deze neemt af bij herhaling. Onze besluitvorming, beïnvloed door perceptie en emotie, leidt vaak tot keuzes zonder volledige informatie of zelfs zonder bewuste overweging. Deze automatische gedragspatronen zijn precies waarop cybercriminelen inspelen. Door het geven van de juiste trainingen en oefeningen is gelukkig een groot aantal gewoontes af te leren.

Focus op de mens

Cybercriminelen exploiteren menselijke eigenschappen zoals hebzucht, angst, respect voor autoriteit, nieuwsgierigheid en medeleven. Ze versturen berichten die urgente actie vereisen, zogenaamd afkomstig van betrouwbare autoriteiten, of lokken met beloningen. Dit onderstreept het belang van continue waakzaamheid en educatie.

Controleer voor u klikt

De methoden van cybercriminelen evolueren voortdurend, inclusief phishingpogingen via telefoon, SMS, of WhatsApp, vaak met een urgent verzoek om actie te ondernemen. Het is cruciaal om bij twijfel altijd te kunnen verifiëren via een bekend en betrouwbaar contactnummer.

Versterk jouw human firewall

Jouw medewerkers zijn vaak de eerste verdedigingslinie tegen cyberdreigingen. Een rapport van het World Economic Forum (2022) toont aan dat 95% van alle cyberaanvallen te wijten is aan menselijke fouten. Doorlopende training en bewustmaking zijn dus essentieel om het veiligheidsbewustzijn te verhogen en veiliger gedrag te bevorderen. Dit proces omvat:

  • Blijven leren: Zorg ervoor dat medewerkers niet alleen bewust zijn van hun rol bij het voorkomen van incidenten, maar ook uitgerust zijn met de kennis en vaardigheden om adequaat te reageren.
  • Betrokken leiderschap: Leidinggevenden dienen als rolmodel en stimuleren een cultuur van veiligheid binnen hun teams, waarbij ze directe actie ondernemen wanneer dat nodig is.
  • Aanpassen van de Werkomgeving: Identificeer en elimineer barrières die veilig gedrag in de weg staan, en voorkom het ontstaan van nieuwe obstakels.

Zicht houden op gedragsveranderingen

Onze aanpak omvat niet alleen het bevorderen van veilig gedrag, maar integreert dit als een fundamenteel onderdeel van de bedrijfscultuur. We combineren actuele inzichten uit de gedragswetenschap met de nieuwste informatie over cyberdreigingen, om zo een dynamische en interactieve security awareness training te bieden. Door middel van periodieke evaluaties, phishingsimulaties en andere meetmethoden monitoren we de effectiviteit en maken aanpassingen waar nodig.

Cyber Resilience

Bereid jouw organisatie voor op toekomstige cyberaanvallen door niet alleen te focussen op preventie, maar ook op herstel en leren van incidenten. Onze Cyber Resilience-service combineert ervaring in crisisvoorbereiding met technische expertise, en omvat:

  • Workshops voor Leiderschap en Cyber Resilience: om leidinggevenden uit te rusten met de kennis om hun teams effectief te leiden.
  • Training en Simulaties: om medewerkers vertrouwd te maken met de praktische aspecten van cybersecurity.
  • Risico- en Dreigingsanalyses: om inzicht te krijgen in potentiële risico's en de impact op bedrijfskritieke processen.
  • Implementatie van Cyber Resilience Plannen: voor gestructureerde en geprioriteerde actieplannen.
  • Cyber Resilience Maturity Scans: voor kwantitatief inzicht in de volwassenheid van jouw cybersecurity.

 

 

Waarom moet je investeren in de cybersecurity awareness van jouw team?

In een wereld waar cybercriminelen actief jagen op waardevolle data en toegang tot netwerken, is het cruciaal om naast technologische oplossingen, ook te investeren in het menselijke aspect van cybersecurity. Door medewerkers continu te trainen en bewust te maken van hun cruciale rol in het verdedigen tegen cyberaanvallen, bouw je een sterke 'human firewall' op die de veiligheid van jouw organisatie aanzienlijk verhoogt.