Stappenplan voor Incident Response

In het geval van een cyberincident is het cruciaal om onmiddellijk een volledig overzicht te verkrijgen van de situatie. Het is essentieel om te weten of gevoelige informatie gecompromitteerd is, welke stappen ondernomen moeten worden om de schade te beperken, en hoe de bedrijfsvoering zo snel mogelijk hersteld kan worden.

Onze Incident Response Dienst

Minimaliseer de impact van cyberaanvallen en hervat jouw werkzaamheden snel met ons rapid response-team. Geconfronteerd met een aanval, staan er verschillende opties open:

Stap 01

Zelf oplossen

Zonder de vereiste expertise kan dit leiden tot kostbare vertragingen in een kritieke situatie.

Stap 02

Volgen van jouw response plan

Is jouw plan toereikend voor alle soorten dreigingen? Effectieve respons vereist ervaring met een breed scala aan scenario's.

Stap 03

Vertrouwen op tools

Software kan ondersteunend zijn, maar in het geval van een aanval zijn de mogelijkheden helaas vaak beperkt. Preventie is de sleutel, niet de remedie.

Stap 04

Cyber experts inschakelen

Het betrekken van externe experts na een incident kan uitdagend zijn zonder bestaande relaties en kan de respons vertragen, zonder garantie op een oplossing voor langdurige kwetsbaarheden.

Onze oplossing

Probeer niet zelfstandig een (escalerend) incident aan te pakken. Kies voor samenwerking met de beste in het veld. Ons deskundige team, met jarenlange ervaring bij grote organisaties en overheden op het gebied van cybersecurity, staat dag en nacht voor je klaar. Wij bieden geen onpersoonlijke e-mailreacties of callcenterdialogen, maar directe toegang tot een expert.

De Praktijk

Onze effectieve aanpak van incident response wordt uitgevoerd in 7 duidelijk gedefinieerde fases, ontworpen om snel en efficiënt op cybersecurityincidenten te reageren en de impact op jouw organisatie te minimaliseren:

  1. Intake: Snel identificeren we het type incident en de impact ervan op de beschikbaarheid, privacy en integriteit van jouw data. Dit vormt de basis van onze responsstrategie.
  2. Team formeren: We brengen een gespecialiseerd team samen en organiseren een kick-off meeting om het Incident Response-proces te verduidelijken. Hierbij wordt iedereen geïnformeerd over ieders specifieke rol en verantwoordelijkheden.
  3. Communicatie: Het instellen van effectieve communicatielijnen met alle stakeholders, inclusief management, IT-personeel en externe partners. Dit zorgt voor transparantie en coördinatie tijdens de gehele respons.
  4. Minimalisering van de impact: Door grondige analyse en snelle actie werken we aan het indammen van het incident en het minimaliseren van de nadelige gevolgen, terwijl we jouw digitale eigendommen beschermen.
  5. Herstel: We elimineren de dreiging uit de getroffen systemen en voeren een methodisch herstel uit van de operationele processen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.
  6. Debriefing en leren: Een diepgaande debriefing wordt gehouden om te evalueren wat er gebeurd is, hoe het werd aangepakt, en welke lessen er geleerd kunnen worden om toekomstige beveiliging te versterken.
  7. Preventie en verbetering: Op basis van de geleerde lessen uit de debriefing, implementeren we verbeteringen in het netwerkbeveiligingsbeleid, het Business Continuity Plan (BCP), en de algemene cybersecuritystrategie. Dit helpt niet alleen bij het voorkomen van toekomstige incidenten, maar optimaliseert ook de algehele reactiesnelheid en -efficiëntie voor eventuele toekomstige dreigingen.

Door deze 7 stappen te volgen, zorgt onze Incident Response-dienst voor een grondige en effectieve aanpak om jouw organisatie te beschermen tegen en te herstellen van cyberdreigingen, terwijl we tegelijkertijd werken aan een sterker en veerkrachtiger beveiligingspostuur.